BioVitrum Ag+

Tehničke karakteristike i kvalitete filtrata (kao zamjena za kvarcni pijesak ili obično staklo):
 
 • Tehnološki premaz od titanija koji ima sposobnost samočišćenja uz dodatak germicidnog i bakteriostatskog srebra
 • Germicidnost i bakteriostatika: BioVitrum Ag + čini sve tradicionalne procese dezinfekcije laganijim i sprječava razvoj opasnih bakterijskih naslaga te stvaranje Biofilma unutar filtra.
 • Otpornost na bakterije: BioVitrum Ag + osigurava izuzetnu kvalitetu filtriranja i dugotrajan je tijekom vremena, jer je pokrov od srebra permanentno fiksiran na površinu filtracijskog medija i ne mogu ga napasti kemijski elementi koji se nalaze u vodi.
 • Paketi u vrećama od 25 kg.

Filtracijski materijal za inovativnu filtraciju vode sastavljen od lomljenog stakla presvučenog sa nanočesticama srebra. Prisutnost nano čestica srebra čini BioVitrum baktericidnim i bakteriostatskim, unapređujući procese konvencionalne dezinfekcije i na taj način sprečavajući razvitak opasnih bakterija i stvaranje Biofilma unutar filtera.

Kvalitetna filtracija pomoću BioVitruma se poboljšava protokom vremena obzirom da se premaz srebra permanentno zadržava na površini filtracijskog medija te je otporan na kemijska sredstva koja se koriste u tretmanu vode. Sastav BioVitruma Ag+ čini ga korisnim za upotrebu u: bazenskoj vodi i tretmanu otpadnih voda. BioVitrum je jedan od zaštitnih znakova Barchemicals srl.

Kvarcni pijesak je kao filtrat dobar izbor, ali je isto tako dobar i kao kultivacijski element za stvaranje bakterija. Već nakon par dana svako zrno pijeska je kolonizirano bakterijama, a one imaju tendenciju stvaranja Biofilma u kratkom vremenu. U Biofilmu obitavaju kompletne zajednice bakterija i patogena, uključujući i legionelu. Specijalni premaz BioVitruma Ag čini ga otpornim na bakterije na način da sprečava stvaranje biofilma i znatno poboljšavajući kvalitetu filtracije.

Biofilm veoma često dovodi do stvaranja nakupina filtracijskog materijala, te se time stvaraju tzv. preferirani putevi u filtratu čime se bitno umanjuje efikasnost procesa filtracije. Kada nema Biofilma takve nakupine se ne stvaraju čime se direktno povećava efikasnost filtracije.

Smanjena potrošnja klora i kemijskih sredstava

Obzirom da BioVitrum Ag sprječava stvaranje Biofilma i organskih nakupina u filteru, direktno se smanjuje i količina potrebnog klora za dezinfekciju obzirom da je uloga klora djelovanje na organske tvari i bakterije prisutne u filteru.

Bez mirisa klora

Klor kao dezinficijens je definitvno dobar ali njegova reakcija sa organskim nakupinama i bakterijama rezultira stvaranjem kombiniranog kora u obliku kloramina, klorinofola i trihalometana. Upotrebom manjih količine klora u procesu dezinfekcije smanjuje se i neugodni miris te štetno djelovanje na kupače. 

Također je bitno spomenuti da prisutnost bakterija u Biofilmu pretvraju ureu u amonijak koji tada reagira sa klorom u povećanim količinama kloroamina. Tako da uklanjanjem baktrerija i Biofilma ovaj proces bitno smanjuje količine koloramina te smanjuje njihov utjecaj na kupače. Bez Biofilma – bez mirisa klora – bez kloroamina.

Dugoročnosti i uštede

Proces ispiranja filtera (backwash) je postupak u kojem se filter čisti i u kojem se uklanjaju većina organskih nakupina koji se nalaze u njemu. No, ovim postupkom se ne uklanja kompletan Biofilm niti strukture povezanih organskih/anorganskih tvari koje generiraju bakterije. Nakupljeni Biofilm predstavlja najčešći uzrok gubitka dobre izvedbe filtera.

Obzirom na svojstva BioVitruma i njegovu trajnost, potreba za procesom ispiranja filtera je smanjena što dovodi do znatnih ušteda vode. Još jedno od bitnih svojstava Biovitruma koje dovode do uštede jest i ta da je količina potrebna za punjenje filtera manja (ekspanzija pod utjecajem vode).

Aktivacijski proces BioVitrum-a

Premaz srebra na površini BioVitruma se dobiva kroz posebni patentirani proces u kojem se atomi metala srebra stvaraju u staklu permanentno. Ovaj postupak čini površinu otpornom kroz vrijeme čak i uz velike količine koncentiranih kemijskih sredstava prisutnih u bazenskoj vodi.

Srebro je poznato kao jedan od najjačih dezinficijensa u prirodi te je samim time i površina BioVitruma Ag samodezinficirajuća. Detaljni premaz BioVitruma Ag sprječava akumulaciju anorganskih materijala na površini čestice.

Ocjena filtracije

Filtrat BioVitrum Ag posjeduje takve osobine da pri brzini filtracije od 35-50 m3/h osigurava ocjenu filtracije manju od 5 mikrona koja se osigurava bez flokulanata.

Prema tome BioVitrum Ag posjeduje mogućnost filtracije za najmanje 25% više od pijeska ili običnog stakla. Voda vašeg bazena će shodno tome biti savršeno čista i zamućenost jednaka nuli.

Dezinfekcijski učinci BioVitrum-a Ag

Sljedeći test je imao namjeru da pokaže efikasnost pri uklanjanju bakterija sa barchemicals BioVitrum Ag na većinu bakterija koje se obično nalaze u vodi za piće i bazenskoj vodi: stafilococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, coliformes, enterococcus. 

Početne karakteristike vode u vremenu nula (1 ufc/100 ml jedinica bakterijskih uzročnika stvorenih na 100 ml jedinica vode):   

 • Enterococcus = 18 UFC/100 ml
 • Ukupni coliformes = 9 UFC/100 ml
 • Pseudomonas aeruginosa = 16 UFC/100 ml
 • Stafilococcus aureus = 53 UFC/100 ml

Bakterijske vrijednosti u „početnoj“ vodi:
Vodu držimo u stalnom kontaktu sa standardnim lomljenim staklom i sa biovitrum ag ( posebno staklo tretirano nanočesticama srebra), nakon 15 minuta, 30 minuta, 3 sata i 5 sati.
 
Uzorak Vrijeme 15’ (nakon 15 minuta korištenja) Vrijeme 30’ (nakon 30 minuta korištenja)
  Enteroc. Coliformes Pseudo. Stafil. Enteroc. Coliformes Pseudo. Stafil.
Voda 18 9 16 53 18 9 17 53
Obično staklo 19 9 17 53 19 9 18 54
BioVitrum Ag 3 0 1 14 0 0 0 1
 
 
Uzorak Vrijeme 180’ (nakon 3 sata korištenja) Vrijeme 300’ (nakon 5 sati korištenja)
  Enteroc. Coliformes Pseudo. Stafil. Enteroc. Coliformes Pseudo. Stafil.
Voda 19 9 17 54 20 10 17 54
Obično staklo 22 10 19 56 24 12 21 56
BioVitrum Ag 0 0 0 0 0 0 0 0


Kao što se može vidjeti iz tablica Barchemicals BioVitrum Ag tretiran nanočesticama srebra je imao visoki baktericidni efekt u veoma kratkom vremenu.

Upotreba

 • Kod filtracija bazenske vode
 • Kod filtracija pitkih voda (također i kuglice stakla sa premazom zlata na otpuptaju teške metale u vodu)
 • Kod filtracija otpadnih voda
 • Kod filtracija industrijskih voda 
 • Kod filtracija voda za poljoprivrednu upotrebu

Operativni zahtjevi

 • Preporučena brzina filtracije 35 - 50 m/h
 • Ispiranje zrakom: 60 - 100 m/h
 • Ispiranje vodom: MAX 50 m/h
 • Ekspanzija filtracijskog medija: od 10 do 30%

Sigurnosni naputak

 • Opasnost od proklizavanja na prosuti proizvod!
 • Sakupiti i odložiti proizvod u smeće.
 • Izbjegavati kontakt sa očima.
 • Čuvati od dosega djece.

Pakiranje

 • 25 kg vreće; na euro paleti (800 x 1200 x 144 mm); velika pakiranja dostupna na poseban zahtjev

Prednosti i uštede korištenja BioVitruma

 1. Trajnost Vrijeme trajanja kvarcnog pijeska do 5 godina. Vrijeme trajanja BioVitruma više od 20 godina (u tom periodu pijesak treba izmijeniti 3 do 4 puta).
 2. Ušteda vode Dobro ispiranje filtera (backwash) sa pijeskom ovih dimenzija zahtjeva barem 8 do 10 minuta, a sa BioVitrumom 35 do 40% vremena manje. Tako da se štedi do 4 minute izbacivanja vode iz sustava i njegove nadopune naravno.
 3. Kemijska sredstva Ušteda na utrošku kemijskih sredstava – manja upotreba klora, biocida, flokulanta i ostalo. Tu vrijednost je teško utvrditi bez detaljnije analize svakog bazena jer zavisi i o broju kupača, atmosferskim prilikama i ostalo.
 4. Vrijednost kvalitete vode Vrijednost kvalitnije vode u bazenu svaki korisnik mora utvrditi sam te utjecaj takve promjene na njegovo poslovanje.

Granulometrija

 • BioVitrum Sfere SMALL: 0.60 - 0.80 mm
 • BioVitrum Sfere BIG: 1.2 - 2.5 mm
 • BioVitrum Sfere Ag+ : 0.60 - 0.80 mm*

Materijal

 • 100% natrij i kalij silikat staklo
 • Prosječna specifična težina 1.45 - 1.5g/cm3
 • Zaobljenost > 80%

Kemijski sastav

 • SiO2  71,20%
 • Fe2O3  0,07%
 • CaO  7,51%
 • K2O  1,27%
 • AO  2,40%
 • MgO  1,28%
 • Na2O  15,42%
 • *Ag+ <  1000ppb

Sigurnosne napomene

 • Opasnost od proklizavanja na izliveni proizvod!
 • Sakupiti i odstraniti proizvod.
 • Držati podalje od dosega djece.

Pakiranje

 • Vreće od 20 kg; na euro paleti (800 X 1200 X 144 mm); veća pakiranja dostupna na zahtjev.
Copyright © 2023. Barchemicals Adria, Sva prava pridržana
Barchemicals Adria koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Klikom na “Slažem se” pristajete na upotrebu kolačića.